Παρακαλώ επιλέξτε Γλώσσα
English Italy Greek

Καλώς ήρθατε στο Corfu GIS

Ο Δήμος Κέρκυρας συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου «Πάρκα Χωρίς Σύνορα», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, σε συνεργασία με το Δήμο Ζαγορίου και τους Ιταλικούς Φορείς ENTE PARCO "COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE" και UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP) - COMITATO TERRITORIALE LECCE.


Το Έργο αφορά στη Λίμνη και την ευρύτερη περιοχή Κορισσίων με βασικό στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος και του εθελοντισμού μέσω της ενεργοποίησης των τοπικών πληθυσμών.Στους στόχους του Έργου περιλαμβάνονται:

 • Η ενίσχυση της πρόληψης από φυσικούς κινδύνους στις Περιοχές Ενδιαφέροντος (της Λίμνης Κορισσίων στο Δήμο μας).
 • Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος και του εθελοντισμού μέσω της ενεργοποίησης των τοπικών πληθυσμών.
 • Η εφαρμογή οργανωμένων σχεδίων Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων μέσω της εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων και της ανάπτυξης εφαρμογών GIS (Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων) των Περιοχών Ενδιαφέροντος.

 • Τέλος, μακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί, μέσω της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, η οικονομική ανάπτυξη των Περιοχών Ενδιαφέροντος αναδεικνύοντας το πολιτιστικό, φυσικό και κοινωνικό υπόβαθρό τους.
  Συνολικός προϋπολογισμός για το Δήμο Κέρκυρας: 267.000,00€.


  Ζώνες Χρήσης-Προσβασιμότητας | Επικίνδυνες ή Μη Ασφαλείς Περιοχές


  Στις Δράσεις του Έργου του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνονται:

   

  Ενημερωτικές Καταχωρήσεις για τα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

  Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό

  Διοργάνωση Συνεδρίων Ανταλλαγής και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

  Εκπαιδευτικές Δράσεις με θέμα την Πρόληψη Πυρκαγιών:

  • Διοργάνωση 2 τριήμερων εκπαιδευτικού χαρακτήρα κατασκηνώσεων εθελοντών

  Εφαρμογή GIS (ΓΠΣ) προσδιορισμένων μη ασφαλών περιοχών της Λίμνης Κορισσίων

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης για τη Διατηρησιμότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος:

  πρόγραμμα Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης προκειμένου μαθητές και νέοι να εξοικειωθούν με την ιδέα της προστασίας της φύσης και των προστατευόμενων περιοχών δύο (2) Campus - Περιβαλλοντικές κατασκηνώσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές και νέους δύο (2) Δέσμες Αθλητικού Χαρακτήρα Εκδηλώσεων για μαθητές και νέους και μέλη αθλητικών φορέων

  Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τον προσδιορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων ήπιας ανάπτυξης της ευαίσθητης περιοχής της Λίμνης Κορισσίων

  Εφαρμογή GIS (ΓΠΣ) προσδιορισμένων φυσικών ζωνών ανάδειξης της Λίμνης Κορισσίων

  Δράσεις Ευαισθητοποίησης για τη Διατηρησιμότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος:

  • πρόγραμμα Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης με ειδικό στόχο την ενημέρωση ομάδων εθελοντών σε θέματα σχετικά με τη Διατηρησιμότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος

  Δημιουργία Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων σε Θέματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Οργάνωση και Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων